De Boelelaan 1081 (W&N gebouw, kantoor M228), Amsterdam
020 - 261 46 65
info@dataedis.com

Onderzoek ACM: Betaald ranken: effecten op consumentenwelvaart

Onderzoek ACM: Betaald ranken: effecten op consumentenwelvaart

Onderzoek ACM: Betaald ranken: effecten op consumentenwelvaart. ACM pleit voor meer transparantie in Online Retail ten aanzien van hogere ranking. De ACM heeft onderzoek gedaan naar betaald ranken op Online Marketing platforms voor Retail. Online ranken omvat dat aanbieders extra betalen voor een betere plek op bepaalde platforms. De ACM heeft bestudeerd of dit nadeel oplevert voor betrokkenen (consumenten) en of betaalde ranking effectief is. De informatie voor het onderzoek is verkregen door de platforms zelf en door een meting van een transparantie maatregel ten opzichte van het aankoopgedrag en p basis van bestudeerde literatuur.

ACM stelt dat betaalde ranking de concurrentie tussen aanbieders op prijs en kwaliteit zal beperken. Dit betekent dat verkopende partijen veel geld betalen voor beperkte inzichten en het in feite gezien kan worden als schieten in het donker. Consumenten zullen niet de beste aanbiedingen te zien krijgen, maar het aanbod waarvoor extra betaald is of op andere wijze onderhevig is aan een voorkeur vanuit het platform. De aanbevelingen door de platforms zullen door de extra betalingen dus minder relevant zijn en niet de ‘beste deal’ voor de consument tonen.

Bij veel consumenten is dit inmiddels geaccepteerd en wordt dit als een feit beschouwd. Conclusie die we kunnen trekken is dat zowel consumenten als aanbieders teveel betalen door de toepassing van betaalde ranking.

Door inzicht te geven in het aanbod van de gehele markt zouden zowel winkeliers en consumenten een betere afweging kunnen maken om wel of niet te adverteren. De betaalde posities zouden ook gescheiden van het totale aanbod getoond kunnen worden. Consumenten die kiezen voor gemak kunnen dan toch vlot antwoorden krijgen op hun zoekvraag. Consumenten die uitgebreider  onderzoek willen doen, kunnen daarmee ook geholpen worden, want de volledige informatie is beschikbaar (ietwat verborgen wellicht).